Premium Light Pro

Dla prasy

Kontakt dla mediów

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2019 r.

Projekt był realizowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), która powstała w 1990 r. jako organizacja niezależna, pozarządowa i nie tworząca zysku. Od początku promujemy zrównoważone gospodarowanie energią wszędzie tam, gdzie jest ona wytwarzana, przesyłana i użytkowana. Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu warunków dla rozwoju efektywnej energetycznie, niskoemisyjnej gospodarki poprzez proponowanie i opiniowanie nowych mechanizmów wsparcia i regulacji prawnych. Wspieramy merytorycznie instytucje społeczeństwa obywatelskiego w ich działalności środowiskowej,  koncentrujemy się na końcowym użytkowniku energii.

Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice

tel. +48 32 203 51 14
e-mail: office@fewe.pl
www: www.fewe.pl