Premium Light Pro

Dla prasy

Kontakt dla mediów

Kierownik projektu: Łukasz Rajek, FEWE
e-mail: l.rajek@fewe.pl

tel. +48 32 203 51 14
tel. kom. +48 506 362 448

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała w 1990 r. jako organizacja niezależna, pozarządowa i nie tworząca zysku. Od początku promujemy zrównoważone gospodarowanie energią wszędzie tam, gdzie jest ona wytwarzana, przesyłana i użytkowana. Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu warunków dla rozwoju efektywnej energetycznie, niskoemisyjnej gospodarki poprzez proponowanie i opiniowanie nowych mechanizmów wsparcia i regulacji prawnych. Wspieramy merytorycznie instytucje społeczeństwa obywatelskiego w ich działalności środowiskowej,  koncentrujemy się na końcowym użytkowniku energii.