Premium Light Pro

Finansowanie - Horizon 2020

 

Premium Light Pro jest finansowany z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w dziedzinie badań i innowacji. Horyzont 2020 jest to największy unijny program badań i innowacji w ogóle, dysponujący prawie 80 mld euro funduszy, dostępnych w ciągu 7 lat (od 2014 do 2020). Program obiecuje więcej przełomów, odkryć i nowatorskich rozwiązań, które wprost z laboratoriów będą wdrażane w życie. Horizon 2020 zapewnia 5.931 mln euro na finansowanie projektów energetycznych w latach 2014 - 2020. Projekty te mają pomóc w tworzeniu i ulepszaniu czystych technologii energetycznych, takich jak inteligentne sieci energetyczne, energia z pływów czy magazynowanie energii.

The Energy Challenge ma na uwadze przejście ku niezawodnemu, trwałemu i konkurencyjnemu systemowi energetycznemu. Aby tego przejścia dokonać, musimy przezwyciężyć szereg wyzwań, takich jak: coraz bardziej ograniczone zasoby, rosnące zapotrzebowanie na energię i zmiany klimatyczne. Energy Challenge zorganizowany jest wokół siedmiu konkretnych celów i obszarów badawczych:

  • Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla
  • Niskokosztowe, niskoemisyjne źródła energii elektrycznej
  • Alternatywne paliwa i mobilne źródła energii
  • Pojedyncze, inteligentne sieci energetyczne
  • Nowa wiedza i technologie
  • Wzmocnienie podejmowania decyzji i zaangażowania społeczeństwa
  • Wprowadzanie na rynek energii innowacji ICT.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach. Treści te nie muszą odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych na portalu.