Premium Light Pro

O projekcie

Kolejny krok poprawy efektywności energetycznej Systemy oświetlenia LED w sektorze usług

Europejski projekt Premium Light Pro skierowany jest na wspieranie najlepszych rozwiązań poprawy efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia LED. Ma on na celu poszukiwanie rozwiązań oraz wsparcie rozwoju skutecznej polityki, tak, aby ułatwić wdrożenie efektywnych systemów oświetlenia nowej generacji.

Projekt dotyczy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w prywatnym i publicznym sektorze usług. Projekt ma wspierać rozwój energooszczędnego oświetlenia w kontekście polityki na szczeblu UE, w tym wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie ekoprojektu i etykietowania, dyrektywy EPBD i innych instrumentów politycznych.

 

Kampania obejmuje zarówno działania edukacyjne, jak i działania na szczeblu politycznym, aby osiągnąć jak największy wpływ.

 

Działania na szczeblu politycznym

  • Aktywny udział w tworzeniu ram prawnych dla oświetlenia LED na poziomie UE.
  • Przeprowadzenie badania, udzielenie dostępu do jego wyników oraz eksperckie dyskusje z gminami, producentami i ich stowarzyszeniami, politykami.
  • Poprawa i standaryzacja systemów zachęty (białe certyfikaty), a także rozwój i rekomendowanie nowych programów motywacyjnych.

Działania informacyjno-edukacyjne 

  • Szkolenia dla projektantów, instalatorów, architektów i projektantów systemów oświetleniowych.
  • Identyfikacja i poprawa instrumentów politycznych (EPBD, fundusze, kontraktowanie, wymagania prawne, itd.).
  • Serwis informacyjny: biuletyny, strony internetowe i bazy danych dla wysokiej jakości produktów LED.
  • Identyfikacja i promowanie przykładów najlepszych praktyk.
  • Dystrybucja narzędzi, przewodników i wytycznych w celu przezwyciężenia istniejących barier dla wdrażania projektów związanych z oświetleniem.
  • Opracowanie poradników oraz kryteriów udzielania zamówień publicznych w zakresie rozwiązań oświetleniowych LED w sektorze publicznym i prywatnym.

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2019 r.