Premium Light Pro

Partnerzy projektowi

Austria

Austriacka Agencja Energetyczna jest krajowym ośrodkiem w zakresie energii. Nowe technologie, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna to główne kierunki działań. AAE jest niezależnym think tank-iem, który zarządza wiedzą, dostarcza podstawę do umotywowanego podejmowania decyzji i rozwija swoje propozycje dotyczące realizacji działań i projektów związanych z energią.

czytaj więcej

Czechy

SEVEn swoją działalność na czeskim rynku rozpoczął w1990 roku jako firma doradcza non-profit. Jej praca koncentruje się na doradztwie w zakresie rozwoju biznesu i efektywnego wykorzystania energii. SEVEn stara się pokonać bariery, które utrudniają prawidłowe wykorzystanie potencjału oszczędności energii w przemyśle, sektorze komercyjnym, publicznym oraz w gospodarstwach domowych.

czytaj więcej

Dania

Energy piano jest niezależną firmą doradczą utworzoną w 1999 roku przez Caspera Kofod. Energy piano realizuje zadania dla Danish Energy Agency (DEA), WE, IEA, World Bank, Energinet.dk (TSO), stowarzyszenia użyteczności publicznej, gmin i przemysłu w zakresie oświetlenia, AMR i DR. W ramach oświetlenia Casper Kofod jest konsultantem DEA dla WE dotyczącego harmonizacji regulacji i standaryzacji, międzynarodowego projektu R and D, sekretarz EU LED Quality Charter i członek IEA 4E SSL.

Niemcy

Niemieckie co2online jest organizacją non-profit działającą od 2003 roku. Organizacja koncentruje się na efektywności energetycznej i ochronie klimatu. Jej zadaniem jest uświadamianie ludzi o energooszczędnym trybie życia oraz zachęcenie ich do podjęcia działań w tym zakresie.

czytaj więcej

Włochy

Departament Energetyki Politechniki w Mediolanie jest skierowany na badania, zmiany technologii i kształcenia w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budynkach. W szczególności działa w zakresie: budynków energooszczędnych, energooszczędnego oświetlenia, analiz technicznych i ekonomicznych produktów wykorzystujących energię, oceny i certyfikacji oszczędności energii w kontekście liberalizacji rynków energetycznych.

czytaj więcej

Polska

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 r. jako prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki. Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Zadaniem FEWE jest docierać i wpływać zarówno na decydentów kreujących politykę energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii.

czytaj więcej

Portugalia

ISR-University of Coimbra to prywatna, niezależna organizacja naukowa związana z Uniwersytetem. ISR-UC przywiązuje szczególną uwagę na międzynarodową współpracę naukowo-badawczą. Bierze udział w kilkunastu międzynarodowych projektach. Doświadczenia organizacji obejmują przemianę rynku silników elektrycznych, urządzeń elektrycznych użytkowników końcowych, polityki efektywności energetycznej oraz zintegrowane planowanie zasobów w sektorze energii elektrycznej.

czytaj więcej

Hiszpania

Ecoserveis jest hiszpańską, niezależną organizacją założoną w 1992 r., aby promować efektywność energetyczną. Ecoservice prowadzi edukację, kampanie promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii, walczące ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

czytaj więcej

Wielka Brytania

Energy Saving Trust jest wiodąca organizacją pomagająca ludziom oszczędzać energię na co dzień. Eksperci z Energy Saving Trust rozmawiają z milionami gospodarstw domowych, dostarczamy programy dla rządów i zapewnia doradztwo dla brytyjskich i międzynarodowych firm. Wszystko co robi jest poparte pionierskimi, światowej sławy badaniami.

czytaj więcej