Premium Light Pro

Finansowanie

Oświetlenie wewnętrzne w publicznym i prywatnym sektorze może zostać zmodernizowane przy wykorzystaniu różnych krajowych modeli finansowania. Także Unia Europejska oferuje różne programy poprawy efektywności energetycznej, obejmujące modernizację systemu oświetlenia.

Umowy o efekt energetyczny

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, co dla większości gmin stanowi problem. Zawieranie umów o efekt energetyczny oferuje alternatywny sposób finansowania, aby pokonać tę barierę. Jest to umowa pomiędzy dostawcą środka poprawy efektywności energetycznej (Firmy Usług Energetycznych, tzw. ESCO) a klientem (np. gminy). Wszystkie koszty związane z modernizacją oświetlenia oraz osiągnięty efekt energetyczny (oszczędności kosztów energii) są zapewnione przez firmę ESCO. Osiągnięte oszczędności kosztów energii elektrycznej pokrywają wszystkie koszty nakładu inwestycyjnego i koszty operacyjnych firmy ESCO. Umowa wygasa po całkowitej spłacie inwestycji, a klient korzysta z oszczędności energii. Europejski projekt dotyczący umów o poprawę efektywności energetycznej został uruchomiony w kwietniu 2014 roku. Są tam informacje i narzędzia dla gmin realizujących tego typu projekty. Szczegółowe informacje na temat zawierania umów o efekt energetyczny można znaleźć na stronie internetowej projektu UE.

Fundusze i finansowanie

Różne Europejskie programy mogą być wykorzystane do finansowania projektu modernizacji oświetlenia wewnętrznego. Kilka programy finansowania są istotne dla projektów poprawy efektywności energetycznej systemu oświetlenia: Elena - European Technical Assistance Facilites and European funding initiatives; JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas; PDA (H2020) Project Development Assistance; ESIF - European Structural and Investment Funds (2014 -2020); ESIF - EEEF - European Energy Efficiency Fund; EFEE - European Energy Efficiency Fund (Europejski Fundusz na rzecz efektywności energetycznej).

czytaj więcej