Premium Light Pro

Przepisy prawne

Unijne regulacje dla oświetlenia zewnętrznego

Tutaj znajdziesz najważniejsze unijne regulacje dotyczące oświetlenia ogólnie oraz oświetlenia zewnętrznego. Regulacje te pomogą Ci w realizacji Twoich projektów oświetleniowych.

Etykietowanie energetyczne

Etykiety energetyczne pomagają konsumentom w wyborze efektywnych energetycznie produktów.

czytaj więcej

Ecodesign

Wymagania ecodesign są obowiązkowe dla wszystkich żarówek, świetlówek i reflektorków sprzedawanych w UE.

czytaj więcej

 

Ogólne regulacje prawne

Ogólne regulacje prawne są istotne zarówno dla wewnętrznego, jak i zewnętrznego oświetlenia.

 • PN-EN 60529. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
 • PN-EN 60598-1. Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania
 • PN-EN 1838. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
 • PN-EN 13032-4. Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED
 • PN-EN 13032-1. Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku
 • PN-EN 13032-2. Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • PN-EN 13032-3. Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy
 • PN-EN 62504. Oświetlenie ogólne. Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie. Terminy i definicje

Regulacje dla oświetlenia zewnętrznego

Poniższe przepisy prawne odnoszą się wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego.

 • PN-EN 13201-1. Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia
 • PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne
 • PN-EN 13201-4. Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia
 • PN-EN 12464-2. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz